به گفته رییس سازمان نـهضت سوادآموزی نسبت نرخ رشد شاخص سواد درون فاصله سال ۹۰ که تا ۹۵ ،۱۴ برابر مدت مشابه درون سالهای ۸۵ که تا ۹۰ است.

به گزارش عیـارآنلاین، رشد ۱۴ درصدی سوادآموزی در کشور افزایش نرخ باسوادی در ایران تا ۹۴ ۷ درصد علی باقرزاده با اشاره بـه نتایج رسمـی سرشماری سال ۹۵ درون زمـینـه نرخ با سوادی درون کشور افزود: رشد ۱۴ درصدی سوادآموزی در کشور افزایش نرخ باسوادی در ایران تا ۹۴ ۷ درصد نسبت نرخ رشد شاخص سواد درون فاصله سال ۹۰ که تا ۹۵، حدود ۱۴ برابر مدت مشابه درون سالهای ۸۵ که تا ۹۰ است.

وی افزود: طبق نتایج اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ سواد درون گروه سنی ۴۹-۱۰ ساله کـه در سرشماری سال های ۸۵ و ۹۰ بـه ترتیب ۹۱٫۷ و ۹۲٫۴ اعلام شده بود، خوشبختانـه  درون سرشماری سال ۹۵ بـه ۹۴٫۷  ارتقا یـافته است.

معاون وزیر و رئیس سازمان نـهضت سوادآموزی عنوان کرد: طبق نتایج سرشماری مذکور، مـیزان باسوادی درون گروه سنی ۶ ساله و بالاتر بـه رقم ۸۷٫۶ درصد افزایش یـافته هست و این رقم درون سرشماری ۱۳۸۵ حدود ۸۴٫۶ درصد و در سرشماری ۱۳۹۰  به مـیزان ۸۴٫۸ درصد بوده هست به عبارت دیگر رشد درصد باسوادی بین سال های ۸۵ که تا ۹۰ حدود ۰٫۲ درصد بوده درون حالیکه این رشد درون بین سال های ۹۰ که تا ۹۵  بـه مـیزان ۲٫۸ درصد است.

باقرزاده درون خصوص رشد نرخ باسوادی استان ها نیز اعلام کرد و گفت: با عنایت بـه تفکیک استانی نتایج  سرشماری، بیشترین افزایش مـیزان باسوادی درون سال ۱۳۹۵ نسبت بـه سال ۹۰ مربوط بـه استان های بوشـهر، قزوین، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان است.

وی خاطر نشان کرد: درون سرشماری سال ۹۵ بالاترین درصد با سوادی درون گروه سنی ۶ سال و بالاتر  به استانـهای تهران با ۹۲٫۹ درصد، البرز ۹۲٫۲ درصد ، سمنان با  ۹۱٫۵ درصد و یزد با ۹۰٫۹ درصد  اختصاص دارد و استان های سیستان و بلوچستان با ۷۶ درصد، کردستان ۸۱٫۵ و آذربایجان غربی با ۸۲ درصد دارای پایین ترین درصد باسوادی درون این گروه سنی  هستند.

باقرزاده تاکید کرد: علی رغم درصد پایین نرخ باسوادی استانـهای انتهایی جدول همانطور کـه قبلا هم اشاره شد درون طول پنج سال این استان ها رشد بسیـار خوبی را درون افزایش نرخ با سوادی درون گروه سنی ۶ ساله و بالاتر تجربه کرده‌اند بـه نحوی کـه استان سیستان و بلوچستان از ۷۱٫۶ درصد درون سال ۹۰ بـه ۷۶ درصد درون سال ۹۵ رسیده است.

باقرزاده با اشاره بـه نتایچ سرشماری تاکید کرد: مسئولان سازمان نـهضت سواد آموزی با پایش و رصد عملکرد استانـها، شـهرستانـها و مناطق خود درون پایگاه اطلاعات ثبتی سطح سواد،   انتظار این مـیزان رشد را داشتند و نتایج اعلام شده تاییدی بر واقعی شدن اثر بخشی طرح و برنامـه های اجرا شده بوده و با برآورد سازمان که تا حدود زیـادی تطابق دارد.

بر اساس گزارش روابط عمومـی سازمان نـهضت سواد آموزی، وی افزود: سازمان نـهضت سواد آموزی با اتخاذ سیـاست های مناسب و اجرای طرح های متنوع و نوآورانـه از هیچ  تلاش و مجاهدتی درون جهت  تحقق اه و کاهش حداکثری بی سوادی درون کشور مضایقه نخواهد کرد. رشد ۱۴ درصدی سوادآموزی در کشور افزایش نرخ باسوادی در ایران تا ۹۴ ۷ درصد این نتیجه ما را مصمم کرد با جدیت تمام طرح ها و برنامـه های خود  درون طول برنامـه ششم توسعه به منظور رساندن بی سوادان زیر ۵۰ سال بـه سطح مطلوب آموزشی ادامـه دهیم.

منبع: جماران

. رشد ۱۴ درصدی سوادآموزی در کشور افزایش نرخ باسوادی در ایران تا ۹۴ ۷ درصد
[نرخ باسوادی درون سال ۹۵ بـه ۹۴٫۷ درصد رسید - عیـارآنلاین رشد ۱۴ درصدی سوادآموزی در کشور افزایش نرخ باسوادی در ایران تا ۹۴ ۷ درصد]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 10 Jul 2018 10:51:00 +0000